Palvelut

Wanha Pehtoori on yksityinen hoivakoti, jossa mielenterveys- ja päihdeasiakkaat asuvat tuetusti kodinomaisessa ympäristössä. Tarjoamme sekä tehostettua palveluasumista että palveluasumista.

Ratkaisukeskeinen hoitomalli perustuu taustaoletukselle, että asiakkaalla itsellään on avaimet ongelmansa ratkaisuun. Tarkoituksena ei ole asiakkaiden ongelmien hakeminen ja taustojen tutkiminen vaan keskittyminen keinoihin, joiden avulla hän voi tavoitteensa saavuttaa. 

Ratkaisukeskeinen hoitomalli

  • tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteellisuus
  • voimavarojen ja toiveikkuuden korostaminen
  • pienten edistysaskeleiden huomiointi
  • tasaveroisuus ja yhteistyö
  • yksilöllisyyden ja erilaisuuden arvostaminen
  • myönteisyys, luovuus ja huumori

Olemme panostaneet monipuoliseen toimintaan.

Ruokapalvelut

Ruokahuoltoa tarjoaa laitoskeittiössä toimiva Ruustinnan Ruokapalvelu.